همکاران

 

محمود تلخابی: مدیر گروه ذهن، مغز و تربیت پژوهشکده علوم شناختی و عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان

لاله صحافی: کارشناسی ارشد علوم شناختی (ذهن، مغز و تربیت)، پژوهشکده علوم شناختی

 زینب رحمتی، دانشجوی دکتری روانشناسی شناختی، پژوهشکده علوم شناختی  صبا اصیلی، کارشناسی ارشد علوم شناختی (ذهن، مغز و تربیت)، پژوهشکده علوم شناختی
 فاطمه موسوی بصیرت، کارشناسی ارشد (روانشناسی شناختی)، پژوهشکده علوم شناختی  صبا مولوی، کارشناسی ارشد (روانشناسی شناختی)، پژوهشکده علوم شناختی
  عرفانه قاسمپور، دانشجوی دکتری برنامه­ریزی درسی، دانشگاه تهران   بهناز حجاری زاده
 فرزانه کاموسی، کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی  مونا اسدی، کارشناسی ارشد علوم شناختی (ذهن، مغز و تربیت)، پژوهشکده علوم شناختی، معلم دبستان
 مرضیه ساویز، دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه تهران  مریم غلامی

 

 

 


محصولات

مرکز آموزش

خدمات