معرفی


 

در دنیای کنونی یافته­ های علوم مختلف در حوزه ­های دیگر راه می­یابد و آنها را تحت تأثیر قرار می­دهد. تربیت و آموزش از این امر مستثنی نیست. یافته ­های علوم شناختی درباره نحوه کارکرد مغز، چگونگی یادگیری و عوامل مؤثر بر آن نقش بسزایی در بهبود فرایند یاددهی-یادگیری و سازماندهی محیط و فعالیت‌های یادگیری دارد. شرکت اندیشه جُستارپویا به عنوان شرکتی دانش‌‌بنیان با پژوهش در حوزه علوم شناختی و علوم یادگیری برای استفاده از شواهد و یافته‌های آن می­کوشد یادگیری را برای دانش‌آموزان ایرانی تجربه­ ای عمیق، ماندگار و لذت بخش سازد و بخشی از مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی را برای آن‌ها فراهم کند. به این منظور، شرکت اندیشه جستارپویا به طراحی و تولید  محصولات برای سه گروه اصلی دانش ­آموزان، مربیان و والدین و ارائه خدماتبرای توسعه حرفه‌ای معلمان می‌پردازد. در همین راستا مؤسسه فرهنگی و هنری شناخت و تربیت انگاره با مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام به انتشار کتاب‌های تخصصی و برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه تربیت و شناخت می‌نماید.  


محصولات

مرکز آموزش

خدمات