کارگاه آموزشی تربیت مربی برگزار می شود.

شرکت اندیشه جستار پویا و موسسه فرهنگی شناخت و تربیت انگاره برگزار می کند.

کارگاه آموزشی تربیت مربی پروژه های یادگیری -مقدماتی یادگیری پروژه محور و تلفیقی

مباحث کارگاه:

معرفی مقدمات یادگیری پروژه محور و تلفیقی 

درگیرشدن شرکت کنندگان در اجرای عملی یک پروژه و آشنایی با جزئیات و نحوه اجرای پروژه در کلاس درس

تأمل و گفت گو درباره پروژه های ارائه شده در کتاب پروژه های یادگیری 

با ما تماس بگیرید.

 


محصولات

مرکز آموزش

خدمات