آخرین اخبار

شرکت اندیشه جستار پویا و موسسه فرهنگی شناخت و تربیت انگاره برگزار می کند. کارگاه آموزشی تربیت مربی پروژه های یادگیری -مقدماتی یادگیری پروژه محور و تلفیقی مباحث کارگاه: معرفی مقدمات یادگیری پروژه محور و...
در پیوند میان علوم شناختی و علوم تربیتی، قلمرو مطالعاتی جدیدی برای فهم تربیت اثربخش شکل گرفته است. این قلمرو بین رشته‌ای بر آن است تا با آگاهی از ذهن و مغز، بهسازی امر آموزش را تعقیب کند. در دو دهه...
 شرکت اندیشه جستار پویا با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی کارگاهی با عنوان «یادگیری بر مبنای مطالعات ذهن، مغز، تربیت» برای مدیران و معلمان برگزیده مدارس منطقه 1 برگزار کرد. این کارگاه در دی ماه سال جاری، در...
     کارگاه اصول یادگیری مبتنی بر مطالعات ذهن و مغز روز پنجشنبه 8 آذر برای همکاران مدرسه صبح رویش در پژوهشکده علوم شناختی برگزار شد.محورهای اساسی این کارگاه، مغز و یادگیری، تفاوت مغزها، شبکه‌های عصبی، هیجان و یادگیری، بافت...
آرشیو اخبار

محصولات

مرکز آموزش

خدمات